Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

September 11, 2023

ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്.

Daily Quote

September 11, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close