Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

September 11, 2023

मनुष्यमा जुन किसिमको सामर्थ्य रहेको हुन्छ, त्यसका लागि यो निकै छोटो जीवन हो ।

Daily Quote

September 11, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close