Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 07, 2021

ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പോടെ നവരാത്രിയെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ വഴി. ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്: ഗൗരവരഹിതമായിരിക്കുക, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകുക.
ഇന്നു നവരാത്രി തുടങ്ങുന്നു

Daily Quote

October 07, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close