Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 24, 2021

ആനന്ദമായാലും ദുരിതമായാലും സൌഖ്യമായാലും സമ്മർദ്ദമായാലും – മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും രാസപരമായ ഒരടിസ്ഥാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരമാനന്ദത്തിന്റെ രാസവിദ്യയെ നിലനിർത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്.

Daily Quote

November 24, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close