Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

November 22, 2022

ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ, അതിനുള്ള പ്രേരണ പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് - അത് സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും.
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ്, നാളെ അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

November 22, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close