Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

November 22, 2022

ನೀವು ಬಾಹ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲ – ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ತೊಳಲಾಟವಾಗಲಿ – ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ.
ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

Daily Quote

November 22, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close