Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 07, 2021

നമുക്ക് മനുഷ്യ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. നാം ഈ ഗ്രഹത്തിലെ മറ്റൊരു ജീവജാലം മാത്രമാണ്.

Daily Quote

November 07, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close