Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
नेपाली
 

May 09, 2024

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ അനായാസേന, അനുഗ്രഹീതനായി നടന്നുനീങ്ങും, നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും.

Daily Quote

May 09, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close