Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

March 15, 2023

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ്. അതിനർത്ഥം പൂർണ ബോധമുള്ള ഒരു തികഞ്ഞ മനുഷ്യനാകാൻ - ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാകാനുള്ള മൗലികമായ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നാണ്.

Daily Quote

March 15, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close