Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

March 15, 2023

जबाबदार असणे म्हणजे तुमच्या जीवनाची मालकी स्वतःकडे घेणे. याचा अर्थ तुम्ही एक संपूर्ण मनुष्य होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल घेतले आहे - संपूर्णपणे जागरूक आणि परिपूर्ण मनुष्य.

Daily Quote

March 15, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close