Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

March 05, 2020

"ജീവന്‍റെ ചലനാത്മകതയും മരണത്തിന്‍റെ നിശ്ചലതയും പൂർണ്ണതയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. സജീവമായ മരണമാണ് ഈ അസ്തിത്വത്തിന്‍റെ പ്രകൃതം. "
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

March 05, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close