Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 15, 2021

നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരു വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്നത് ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആ പ്രക്രിയ തന്നെ ആനന്ദകരമാണ്.

Daily Quote

June 15, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close