Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 01, 2021

അസ്തിത്വപരമായി ഒന്നും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല-എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യം മാനസിക തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

Daily Quote

July 01, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close