Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 14, 2021

നിങ്ങൾ ആന്തരിക പരിവർത്തനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിനേറ്റവും നല്ല സമയം. ഈ ദിവസം, പ്രാണപ്രതിഷ്‌ഠ ചെയ്തു പവിത്രീകരിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങൾ ആത്മീയപരിശീലനങ്ങളിലേക്ക് ഉപക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ സ്വയം മുഴുകുക.
Lunar/Hindu New Year

Daily Quote

April 14, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close