Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 14, 2021

ನಿಮಗೆ ಅಂತರಂಗದ ರೂಪಾಂತರಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಬಹುಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ. ಈ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಘಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿ.
Lunar/Hindu New Year

Daily Quote

April 14, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close