Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

April 03, 2024

മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തേക്കാൾ മുകളിലാകുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലും അതിനപ്പുറത്തും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരുശക്തി നിങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകുന്നു.
നാളെ ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

April 03, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close