Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 18, 2021

ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಲಾಜಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಗೊಡದು.
ನಾಳೆ ಧ್ಯಾನಲಿಂಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ದಿನ , ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Daily Quote

November 18, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close