Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 22, 2019

ಜೀವನ ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ, ಅದರರ್ಥ ನೀವಿನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರ ಎಂದು - ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗುವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲವೇ?

Daily Quote

July 22, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close