Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 30, 2021

ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು — ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ‘ಕರ್ಮ’.

Daily Quote

April 30, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close