సరైన జోడీ దొరికేదెలా?

మీ మీద మీరు కృషి చేయాలి కాని మీకు సరైన జోడీ కోసం వెతకడం సరైనది కాదు అని సద్గురు చెబుతున్నారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1