జాతీయ గీతం పాడేటప్పుడు నిలబడాలా? అని గంభీర్ సద్గురుని అడిగారు

జాతీయ గీతం ఆలపించేటప్పుడు మనం నిలబడాలా లేదా అనే చర్చ మొదలయ్యింది, మరి సద్గురు ఏ పక్షాన ఉన్నారో తెలుసుకోవాలని గౌతమ్ గంభీర్ ప్రశ్నించారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1