ఆశయాలు ఉండడం తప్పా?

ఆశలూ, ఆశయాలు ఉండడం కరెక్టా, తప్పా అని రణ్వీర్ సింగ్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు. మరి సద్గురు సమాధానాన్ని మీరే విని తెలుసుకోండి.
 

 

Youth and Truth Banner Image
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1