వార్తల్లో ఈశా అంతర్జాతీయ యోగాదినోత్సవం!
 
Mahashivarathri special on Headlines Today
 
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈశా వారి కార్యక్రమాలు, సద్గురు తో ముఖాముఖీలు, ఆంధ్రా, తెలంగాణా మీడియా లో కనువిందు చేసాయి. వాటిని మీకు అందిస్తున్నాము :
1. TV5 ఇంటర్వ్యు  - part 1
2. TV5 ఇంటర్వ్యు - part 2:
3. భక్తీ టీవి ఇంటర్వ్యు:
 4.ఈ - టీవి ఆంద్ర ప్రదేశ్ - ఇంటర్వ్యు :
5. ఈ - టీవి తెలంగాణ  - ఇంటర్వ్యు :
6. సాక్షి టీవి - జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో :
 
7.TV5 - జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో : 
8. ఈ - టీవి తెలంగాణ - జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో : 
9. ఈ - టీవి ఆంద్ర ప్రదేశ్ - జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో : 
 10. TV5: యోగా బాల్ జిగ్ (Yoga ball Jigg)
11. ఈ - టీవి తెలంగాణ - విమానం లో యోగా:
12. సాక్షి టీవి - విమానం లో యోగా
13.TV5 - విమానం లో యోగా
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1