ఒత్తిడి లేని జీవితం కోసం 5 సూత్రాలు!

 

రండి! ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలో ఈ ఐదు సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకుందాం.

  • మీకు ఏమి ఎదురైనా, మీరు దానిని ఎలా ఎదుర్కొంటారు, దానినుంచి మీరేమి నేర్చుకుంటారు అన్నది పూర్తిగా మీమీదే ఆధారపడింది.b4

 

  • మిమ్మల్ని యాతనకు గురిచేస్తోంది మీ షెడ్యూల్ కాదు. విషయం ఏమిటంటే మీరు కేవలం మీ ఆలోచనా, భావోద్వేగాలలో ఊపిరిసలపనంతగా మునిగిపోయి ఉన్నారు.

b5

 

  • మీరు సంపాదించేది బాగా జీవించడానికే, ఒత్తిడితో మిమ్మల్ని మీరు చంపుకోవడానికి కాదు.

b3

 

  • ఏ పని ఒత్తిడిని కలిగించదు. మీ శరీరం, మనస్సు, భావోద్వేగాలను మీరు సరిగ్గా  నియంత్రించుకోలేక పోవడమే ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.

b2

 

  • బయటి పరిస్థితులు మీకు శారీరకమైన నొప్పిని మాత్రమే కలుగ జేయగలుగుతాయి. బాధ మాత్రం మీ మానసిక సృష్టే.

b1