మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి 5 సూత్రాలు.!!

 

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు.!!

  • మీ శరీరమైనా, మీ మనస్సైనా లేదా మీ జీవ శక్తులైనా – మీరు వాటిని ఎంతగా ఉపయోగిస్తే, అవి అంతగా మెరుగవుతాయి.

1

 

  • నియంత్రణ అంటే కొన్నినిర్దిష్ట పరిమితులలో కట్టడి చేయడం. మీ మనసుని నియంత్రించకండి – దానికి విముక్తి నివ్వండి.

2

 

  • మీ శరీరం, మనస్సులు గనక మీ నుంచి ఆదేశాలు తీసుకుంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండటం, శాంతియుతంగా ఉండటం, ఆనందంగా ఉండటం అనేది ఓ సహజమైన పరిణామమవుతుంది.

3

 

  • మనసులో జరుగుతున్నదానిలో ఎక్కువ శాతం ఓ మానసిక అతిసారమే – ఎప్పుడూ అదుపు లేకుండా పరిగెడుతూ ఉంటుంది.

4

 

  • గతానికి చెందిన జ్ఞానంతో జీవించడమంటే ప్రస్తుతం పట్ల ఎరుకతో ఉండే అవకాశాన్ని వదులుకోవడమే.

5

మీ మొబైల్ లో సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రతిరోజూ సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1