• ప్రేమలోని ఔన్నత్యం మీకు తెలియాలంటే, మీరు కనీసం కొంతైనా లోబడాలి. లేదంటే, మీలో ఇంకెవ్వరికీ స్థానం ఉండదు.

1  

  • మీరు ఇతరులను సగం, సగం ప్రేమించగలను అనుకుంటే, అక్కడ ప్రేమలేనట్టే. ప్రేమ ఉంటే వందశాతం ఉంటుంది లేకపోతే అసలు ఉండదు.

2  

  • తమ సంబంధాలని తార్కికంగా పరీక్షించే మనుషులు వాటిని నిలుపుకోలేరు. రెండు శరీరాలు, రెండు మనసులు, రెండు భావోద్వేగాలు ఎప్పటికీ ఒకదానికొకటి పూర్తిగా ఇమడవు.

3  

  • మీ ప్రేమ పరిమాణాన్ని పెంచండి! మీరు మొత్తం విశ్వంతోనే ప్రేమలో పడగలిగినప్పుడు, ఒక్కరినే ప్రేమించడం ఏమిటి.

4  

  • మీ సంబంధం సజావుగా ఉండాలని మీరనుకుంటే, అవతలి వ్యక్తి మీకన్నాముఖ్యులని మీరెప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి.

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను తెలుగులో పొందవచ్చు, ఇక్కడ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.