வீட்டுக்குள் வேண்டாம் வியாபாரம்
அப்பாவை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் இளைஞன் அப்பாவின் பேச்சைக் கேட்பானா? நல்ல கேள்வி. நம் வீடுகளில் தினசரி நிகழும் தள்ளு முள்ளு சமாச்சாரங்களில் ஒன்றுதான் இது. பார்ப்பதற்கு சாதாரண விஷயமாய் தோன்றினாலும் பல உறவுகளில் இது மனக் குமுறலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதைப் பற்றி சத்குரு என்ன சொல்கிறார் வீடியோவில் பாருங்கள்...
 
 

அப்பாவை விட அதிகம் சம்பாதிக்கும் இளைஞன் அப்பாவின் பேச்சைக் கேட்பானா? நல்ல கேள்வி. நம் வீடுகளில் தினசரி நிகழும் தள்ளு முள்ளு சமாச்சாரங்களில் ஒன்றுதான் இது. பார்ப்பதற்கு சாதாரண விஷயமாய் தோன்றினாலும் பல உறவுகளில் இது மனக் குமுறலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதைப் பற்றி சத்குரு என்ன சொல்கிறார் வீடியோவில் பாருங்கள்...

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1