உலக பூமி நாளில் ஆரோக்கியமாய் வாழ சில டிப்ஸ்!

உலக பூமி நாளில் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ நினைவுகொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து தெரிந்துகொள்ளலாம் இந்த வீடியோவில்!