ருனான பந்தா - உடலின் ஞாபக சக்தி

உடல் கொண்டுள்ள ஞாபகங்கள் 'ருனான பந்தா' என அழைக்கப்படும். இந்த 'ருனான பந்தா' பற்றி சத்குரு அவர்களின் விளக்கத்தை இந்த காணொலியில் காணலாம்.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1