புதுசா ஒரு கடவுள் !
இந்தியர்கள் குறித்தும், இந்து மதம் குறித்தும் திரைப்பட இயக்குனர் S.A.சந்திரசேகர் அவர்கள் கேட்டபோது, "இந்து" என்ற சொல் அடைந்த மாற்றங்களை விளக்கும் சத்குரு, அதோடு புதிது புதிதாகக் கடவுள்களை உருவாக்கும் இந்தியக் கலாச்சாரம் பற்றியும் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார். வீடியோ பதிவு உங்களுக்காக...
 
 

இந்தியர்கள் குறித்தும், இந்து மதம் குறித்தும் திரைப்பட இயக்குனர் S.A.சந்திரசேகர் அவர்கள் கேட்டபோது, "இந்து" என்ற சொல் அடைந்த மாற்றங்களை விளக்கும் சத்குரு, அதோடு புதிது புதிதாகக் கடவுள்களை உருவாக்கும் இந்தியக் கலாச்சாரம் பற்றியும் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார். வீடியோ பதிவு உங்களுக்காக...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1