பின்னால் நடக்கவிருப்பதை அறிந்துகொள்வது சரியா?
எதிர்காலத்தை அறிந்துகொள்வதில் அனைவருக்கும் எப்போதும் ஆர்வம் உண்டு. ஆனால், அதுவே ஒரு பிரச்சனையாகிப் போனால்....?! ஆம்! முன்கூட்டியே நிகழவிருக்கும் சம்பவங்கள் தனக்கு தெரிவதாகக் கூறும் ஒருவர், அது தனக்கு பிரச்சனையாக இருபதாகவும் கூற, சத்குரு அவருக்கு அளித்த பதில் என்ன என்பதை வீடியோவைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
 
 

எதிர்காலத்தை அறிந்துகொள்வதில் அனைவருக்கும் எப்போதும் ஆர்வம் உண்டு. ஆனால், அதுவே ஒரு பிரச்சனையாகிப் போனால்....?! ஆம்! முன்கூட்டியே நிகழவிருக்கும் சம்பவங்கள் தனக்கு தெரிவதாகக் கூறும் ஒருவர், அது தனக்கு பிரச்சனையாக இருபதாகவும் கூற, சத்குரு அவருக்கு அளித்த பதில் என்ன என்பதை வீடியோவைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

ஆசிரியர் குறிப்பு: சத்குருவின் "ஆனந்த அலை" YouTube தமிழ் சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1