ஒருவரின் தனித்திறமையை எப்படி கண்டறிவது?
'ஒருவரின் தனித்திறமையை எப்படி கண்டறிவது?' என சத்குருவிடம் கேட்கப்பட்டபோது, தனித்திறமை குறித்து சற்றும் எதிர்பாராத கோணத்தில் சத்குரு இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கிறார். தங்கள் தனித்திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள நினைக்கும் அனைவரும் காண வேண்டிய பதிவு இது.
 
 

'ஒருவரின் தனித்திறமையை எப்படி கண்டறிவது?' என சத்குருவிடம் கேட்கப்பட்டபோது, தனித்திறமை குறித்து சற்றும் எதிர்பாராத கோணத்தில் சத்குரு இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கிறார். தங்கள் தனித்திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள நினைக்கும் அனைவரும் காண வேண்டிய பதிவு இது.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1