நன்மையைத் தேடும் செயல்களால் வரும் ஆபத்து…

இன்று மனித நன்மைக்கென செய்யப்படும் பல செயல்கள் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துவதைப் பார்க்கிறோம். மனிதனின் செயல்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அடிப்படையான பஞ்சபூதங்களையும் மாசுபடுத்துவதாகவும் ஒரு பார்வை இருக்கிறது. இதுகுறித்து சத்குருவின் பார்வை என்ன என்பதை வீடியோவில் பார்க்கலாம்!
 

இன்று மனித நன்மைக்கென செய்யப்படும் பல செயல்கள் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துவதைப் பார்க்கிறோம். மனிதனின் செயல்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அடிப்படையான பஞ்சபூதங்களையும் மாசுபடுத்துவதாகவும் ஒரு பார்வை இருக்கிறது. இதுகுறித்து சத்குருவின் பார்வை என்ன என்பதை வீடியோவில் பார்க்கலாம்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.