கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

'கோபப்பட வேண்டிய விஷயங்களுக்கு கோபப்பட்டு தானே ஆகவேண்டும்?' என்று பலரும், 'கோபத்தை அடக்கிவைக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்' என்று சிலரும் பல்வேறு தத்துவங்களை உருவாக்கி, கோபத்தால் தங்களைத் தாங்களே விஷமாக்கிக்கொள்கிறார்கள். சூழ்நிலை எதுவாயினும் கோபப்படாமல் இருக்கத் தெரிந்தால் தத்துவங்களை நீங்களும் தூக்கியெறியலாம். அதற்கான வழி என்ன என்பது வீடியோவில் விளக்கப்படுகிறது.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1