கர்மா உங்களுக்குள் எப்படி வேலை செய்கிறது?

கர்ம பதிவுகள் குறித்த புரிதலைப் பெற்று, கர்ம பிணைப்பிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடும் வழி என்ன என்பதை சத்குரு கூறுகிறார்.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1