குருவிற்கு ஓர் அர்ப்பணிப்பாக - சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷாவின் புதிய பாடல்

குருவிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் ஓர் உன்னத நாளாக அமையும் குரு பௌர்ணமி திருநாளில் வெளியிடப்படும் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷாவின் இந்தப் பாடல், குருவின் உன்னதத்தை உணர்த்துகிறது.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1