ஞானிகளை உருவாக்க முடியுமா?
"கருவிலே திரு" எனப் போற்றப்படும் திருஞான சம்பந்தரைப் போல் நமது குழந்தைகளையும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்தி சிறு வயதிலேயே ஞானிகளாக்க முடியுமா? என பேராசிரியர் திரு.கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் கேட்க, சத்குரு என்ன பதில் தருகிறார் என்பதை வீடியோவில் பார்க்கலாம்.
 
 

"கருவிலே திரு" எனப் போற்றப்படும் திருஞான சம்பந்தரைப் போல் நமது குழந்தைகளையும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்தி சிறு வயதிலேயே ஞானிகளாக்க முடியுமா? என பேராசிரியர் திரு.கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் கேட்க, சத்குரு என்ன பதில் தருகிறார் என்பதை வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1