ஈமச் சடங்கிற்கு பதில் தானம் செய்யலாமா?
"இறந்தவர்களுக்காக ஈமச் சடங்கு செய்கிறோம் என்ற பெயரில் புரியாத மந்திரம் சொல்லி ஏதேதோ செய்வதற்கு பதிலாக, வறுமையில் வாடும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யலாமே?" இப்படி, எழுத்தாளர் திரு. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்டபோது, சத்குரு கூறிய பதில் என்ன என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வீடியோவைப் பாருங்கள்!
 
 

"இறந்தவர்களுக்காக ஈமச் சடங்கு செய்கிறோம் என்ற பெயரில் புரியாத மந்திரம் சொல்லி ஏதேதோ செய்வதற்கு பதிலாக, வறுமையில் வாடும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யலாமே?" இப்படி, எழுத்தாளர் திரு. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்டபோது, சத்குரு கூறிய பதில் என்ன என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வீடியோவைப் பாருங்கள்!

தலைநிமிர வைக்கும் இந்தியாவின் அபார பங்களிப்பு

 

சத்குருவின் நோக்கம் பூர்த்தி ஆகிவிட்டதா?

 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1