தினசரி யோகா செய்யும் பழக்கத்தை எப்படி கொண்டுவருவது?
யோகா கற்றுக்கொள்வதும், தினசரி அதனை பயிற்சி செய்வதும் ஒரு கமிட்மண்ட்டைப் போல, ஒரு கடமையைப் போல சிலர் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள். ஈஷா யோகா ஒரு பயிற்சி என்பதைத் தாண்டி அதன் தனித்துவம் என்ன என்பதை சத்குரு இங்கே புரியவைக்கிறார்.
 
 

யோகா கற்றுக்கொள்வதும், தினசரி அதனை பயிற்சி செய்வதும் ஒரு கமிட்மண்ட்டைப் போல, ஒரு கடமையைப் போல சிலர் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள். ஈஷா யோகா ஒரு பயிற்சி என்பதைத் தாண்டி அதன் தனித்துவம் என்ன என்பதை சத்குரு இங்கே புரியவைக்கிறார்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1