சென்னை புத்திசாலிகள் !

“நான் ரொம்ப புத்திசாலி” நம்மில் பலர் இப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதெல்லாம், சூழ்நிலைகள் சாதமாக இருக்கும்வரை மட்டுமே, சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் மாறினால்கூட ‘எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி பிரச்சனையா வருது?’ என்ற புலம்பல்தான். அப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகளுக்காக ‘சென்னை புத்திசாலிகள்’ ஜோக்குடன் சத்குருவின் இந்த வீடியோ!
 

“நான் ரொம்ப புத்திசாலி” நம்மில் பலர் இப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதெல்லாம், சூழ்நிலைகள் சாதமாக இருக்கும்வரை மட்டுமே, சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் மாறினால்கூட ‘எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி பிரச்சனையா வருது?’ என்ற புலம்பல்தான். அப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகளுக்காக ‘சென்னை புத்திசாலிகள்’ ஜோக்குடன் சத்குருவின் இந்த வீடியோ!

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1