'ஆத்மா' என்றால் என்ன?

'ஆத்மா' பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும், இன்னும் ஆத்மா என்றால் என்னவென்று யாருக்கும் புரிந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆத்மாவைப் பற்றி சத்குருவிடம் கேட்டால், அவர் என்ன சொல்வார்?! இதோ இந்த வீடியோவைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
 

'ஆத்மா' பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும், இன்னும் ஆத்மா என்றால் என்னவென்று யாருக்கும் புரிந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆத்மாவைப் பற்றி சத்குருவிடம் கேட்டால், அவர் என்ன சொல்வார்?! இதோ இந்த வீடியோவைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1