அலுவலகத்தில் பிரச்சனையை எதிர்கொள்வது எப்படி?
அலுவலகப் பணியானாலும், சொந்தமாக தொழில் செய்வதானாலும் உடன் பணியாற்றுபவர்களிடத்தில் முட்டல்களும் மோதல்களும் வருவது உங்களுக்கு இயல்பாகிப் போனதா..? அப்படியானால், இந்த வீடியோவிலுள்ள சத்குருவின் உரை உங்களுக்கு தெளிவையும், தீர்வுக்கான வழியையும் காட்டுகிறது...
 
 

அலுவலகப் பணியானாலும், சொந்தமாக தொழில் செய்வதானாலும் உடன் பணியாற்றுபவர்களிடத்தில் முட்டல்களும் மோதல்களும் வருவது உங்களுக்கு இயல்பாகிப் போனதா..? அப்படியானால், இந்த வீடியோவிலுள்ள சத்குருவின் உரை உங்களுக்கு தெளிவையும், தீர்வுக்கான வழியையும் காட்டுகிறது...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1