ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டும்?
நம் நாட்டில் கடைபிடிக்கப்படும் கல்வி முறை குறித்து பேராசிரியர் திரு கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்க, ஒரு ஆசிரியரின் சமூகப் பொறுப்பு குறித்தும், நம் நாட்டில் குலத் தொழில் வளர்ந்து வந்ததற்கான காரணம் குறித்தும் இந்த வீடியோவில் பேசுகிறார் சத்குரு.
 
 

நம் நாட்டில் கடைபிடிக்கப்படும் கல்வி முறை குறித்து பேராசிரியர் திரு கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்க, ஒரு ஆசிரியரின் சமூகப் பொறுப்பு குறித்தும், நம் நாட்டில் குலத் தொழில் வளர்ந்து வந்ததற்கான காரணம் குறித்தும் இந்த வீடியோவில் பேசுகிறார் சத்குரு.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1