ஆன்மீகத்தில் இளைஞர்கள் ஈர்க்கப்படுவது ஏன்?

ஈஷாவை நோக்கி இளைஞர்கள் அதிகமாக வருவதாக ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. ஆன்மீகத் தேடலுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை எடுத்துக் கூறி, ஈஷாவிற்கு இளைஞர்கள் படையெடுப்பதன் காரணத்தை கூறுகிறார் சத்குரு!
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1