அயோத்யா விவகாரம்: ராமர் & பாபரின் பாரம்பரிய பின்னணியின் ஒப்பீடு

அயோத்யா விவகாரத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்படவிருக்கும் நிலையில், ராமர் மற்றும் பாபரின் பாரம்பரிய பின்புலம் குறித்து சத்குரு ஒப்பிடுகிறார். ராமர் கோயில்-பாபர் மசூதி விவகாரத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சனையைக் கடந்து செல்வதற்கு நம்தேசம் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது குறித்து சத்குரு இங்கே விவரிக்கிறார்.
 
Sadhguru Spot | Ayodhya Dispute: Comparing the Legacy of Ram & Babur
 
 
 

 

அன்பும் அருளும்

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1