Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 18, 2022

நீங்கள் கோபமாக, வருத்தமாக, எரிச்சலாக, அல்லது வெறுப்பாக இருந்தீர்களானால் முற்றிலுமாக தவறவிடும் சாத்தியங்களை உங்களுக்குத் திறக்கும் வாசல்தான் அன்பு.

Daily Quote

June 18, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close