ஆதியோகி ஆலயம் – அவனது வசிப்பிடம்

ஈஷா யோகா மையத்தில் 2012 டிசம்பர் 23-24 ஆகிய நாட்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஆதியோகி ஆலயம் குறித்து சத்குரு ஒரு கவிதை எழுதியுள்ளார்!
 
 

HIS ABODE – Adiyogi Alayam

You did not ask for Devotion or Surrender

Your way was just to offer free of all ritual and fetish

It is all just a question of of our gumption and absorption

You did not share what you know but include into what you are

A tame-less being I see in you lost all traction between me and you

My breath and my Being Glad all are seeing