நெல்சன் மண்டேலாவின் 9 வாசகங்கள் - மண்டேலா தினத்தில்...

நெல்சன் மண்டேலாவின் பிறந்த தினமான ஜூலை 18, ஒவ்வொரு வருடமும் மண்டேலா தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த அற்புத மனிதரின் வாசகங்கள் சில இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெல்சன் மண்டேலாவின் 9 வாசகங்கள் - மண்டேலா தினத்தில்..., Nelson mandelavin 9 vasagangal - mandela dinathil
 

நெல்சன் மண்டேலாவின் பிறந்த தினமான ஜூலை 18, ஒவ்வொரு வருடமும் மண்டேலா தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த அற்புத மனிதரின் வாசகங்கள் சில இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.