மஹாசிவராத்திரி 2014

ஈஷாவில் நடக்கும் எல்லா விழாக்களும், ஆன்மீகத்தாகம் கொண்ட பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களை தன்பால் ஈர்த்திடுகிறது. இந்நாளில் வெறுமையான வானம் கூரையாக, குளுமையான இந்த இரவின் மடியில் குருவின் அருளில் மஹாசிவராத்திரி! இன்மையுடன் இருந்திட உண்மையுடன் கலந்திட இணையத்தில் இணைந்திருங்கள்!
 

[liveblog]

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1