தியானலிங்கப் பிரதிஷ்டை நாள் கொண்டாட்டங்கள்

சித்தர்களும் ஞானிகளும் உலவிய புண்ணிய பூமி இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை. இந்த மலைச்சாரலில் தெய்வீகமாய், கம்பீரமாய் எழுந்து நிற்கும் தியானலிங்கத்தின் 14வது பிரதிஷ்டை தினம் இன்று. இன்றைய நிகழ்ச்சி முழுவதும் உங்கள் திரைகளில் நேரடி வர்ணனையாய் நுழையக் காத்திருக்கின்றன. எங்களுடன் தொடர்பில் இருங்கள்...
dhyanalinga-consecration-23-06-2013
 

[liveblog]

 
 
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

dear isha, as a polite volunteer we are asking to put every funtions which is beeing held in isha as live because we are missing it so much

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

arumaei

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Could you please upload the video.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

This was really fantastic. As Suresh ji pointed out kindly upload the videos and photographs of such events. We would be very blessed.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

No words to express! Thank you so much for making online availability...

6 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

மிக்க மகிழ்ச்சி. இது இடை நில்லாது தொடர வேண்டும்.